Thầy Tinh Vân

Một thành viên của Lớp Hoàng Đạo.


Thầy Tinh Vân hiện đang là giáo viên chủ nhiệm cho lớp Hoàng Đạo thuộc Trường THCS chất lượng vũ trụ Ngân Hà, được nhìn thấy lần đầu tiên trong chương Mâm cỗ tất niên.

Ngoại hình[sửa]

Không có thông tin.

Tính cách[sửa]

Không có thông tin.

Thông tin cơ sở[sửa]

Không có thông tin.


Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.