Thay đổi gần đây

Theo dõi các thay đổi gần đây nhất của wiki tại trang này.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua
Ẩn thành viên có tài khoản | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 21:07 ngày 18 tháng 5 năm 2024 trở về sau
   
 
Danh sách chữ viết tắt:
M
Sửa đổi này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này
Trang tạm theo dõi

ngày 17 tháng 5 năm 2024

     20:50  Thiên Yết nam khácsử +51 Yorrie Mie thảo luận đóng góp
     20:47 Nhật trình mở tài khoản Đã mở tài khoản người dùng Yorrie Mie thảo luận đóng góp
     18:52  Tiếng Hát Tỉnh Mộng khácsử +16 171.226.36.153 thảo luận

ngày 16 tháng 5 năm 2024

M    11:40  Tiếng Hát Tỉnh Mộng‎‎ 4 thay đổi lịch sử +1.737 [2402:800:63B7:EA8D:CD64:B93E:CC8B:6732‎; HuanEditor‎ (3×)]
     
11:40 (hiện | trước) +82 2402:800:63B7:EA8D:CD64:B93E:CC8B:6732 thảo luận
     
11:19 (hiện | trước) +1.125 HuanEditor thảo luận đóng góp
 n   
10:53 (hiện | trước) +313 HuanEditor thảo luận đóng góp
M    
10:45 (hiện | trước) +217 HuanEditor thảo luận đóng góp (Tạo trang mới với nội dung “{{Chương truyện |Loại=Không |TTN=Không |Ngày phát hành=2024-02-26 |Phát hành trên=Tuyển tập đặc biệt Vol 5 |Số phần=2 |Số trang=Phần 1:40 trang, Phần 2:24 trang |Cơ bản=Gg |ND=Gg }}”)
     09:59  Tiếng hát tỉnh mộng‎‎ 4 thay đổi lịch sử +534 [HuanEditor‎; 2402:800:63B7:EA8D:CD64:B93E:CC8B:6732‎ (3×)]
 n   
09:59 (hiện | trước) +35 HuanEditor thảo luận đóng góp
     
09:50 (hiện | trước) −295 2402:800:63B7:EA8D:CD64:B93E:CC8B:6732 thảo luận
     
09:46 (hiện | trước) +638 2402:800:63B7:EA8D:CD64:B93E:CC8B:6732 thảo luận
     
09:37 (hiện | trước) +156 2402:800:63B7:EA8D:CD64:B93E:CC8B:6732 thảo luận
     09:55 Nhật trình mở tài khoản Đã mở tài khoản người dùng HuanEditor thảo luận đóng góp

ngày 15 tháng 5 năm 2024

ngày 14 tháng 5 năm 2024

     22:23  Bạch Dương nam‎‎ 2 thay đổi lịch sử 0 [1.54.210.5‎ (2×)]
     
22:23 (hiện | trước) −114 1.54.210.5 thảo luận (→‎Thông tin bên lề) Thẻ: Lùi lại thủ công
     
22:19 (hiện | trước) +114 1.54.210.5 thảo luận (→‎Thông tin bên lề) Thẻ: Đã bị lùi lại
     22:22  Cự Giải nữ‎‎ 2 thay đổi lịch sử 0 [1.54.210.5‎ (2×)]
     
22:22 (hiện | trước) −80 1.54.210.5 thảo luận (→‎Khác) Thẻ: Lùi lại thủ công
     
22:21 (hiện | trước) +80 1.54.210.5 thảo luận (→‎Khác) Thẻ: Đã bị lùi lại

ngày 13 tháng 5 năm 2024

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.