Thay đổi gần đây

Theo dõi các thay đổi gần đây nhất của wiki tại trang này.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua
Ẩn thành viên có tài khoản | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 16:39 ngày 17 tháng 4 năm 2024 trở về sau
   
 
Danh sách chữ viết tắt:
M
Sửa đổi này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này
Trang tạm theo dõi

ngày 15 tháng 4 năm 2024

ngày 13 tháng 4 năm 2024

     06:51 Nhật trình đổi tên thành viên NotAracham thảo luận đóng góp đã đổi tên thành viên Bukkit (0 lần sửa đổi) thành Bongo Cat(Requested (Steward action))
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.