Siêu Thú Ngân Hà (chương truyện)

Một chương truyện trong Lớp Học Mật Ngữ.Siêu Thú Ngân Hà là chương truyện dài nhất của series truyện tranh Lớp Học Mật Ngữ, xuất hiện qua nhiều ấn phẩm, nhưng hiện vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tiếp tục.

Cốt truyện[sửa]

Phần 1

Phần 2

Đang cập nhật...

Phần 3

Phần 4

Đang cập nhật...

Phần 5

Đang cập nhật...

Phần 6

Đang cập nhật

Phần 7

Đang cập nhật...

Phần 8 (hiện tại)

Thông tin cơ sở[sửa]

  • Phạm Kiều Oanh - họa sĩ chính của bộ truyện có đăng một bài viết với 2 ảnh chụp màn hình nhóm chat riêng của nhóm trên Messenger, đùa rằng việc viết kịch bản cho STNH giống như "một hội nghị khoa học vũ trụ".

Thư viện hình ảnh[sửa]

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.