Bật tắt bảng chọn
Bật tắt bảng chọn cá nhân
Chưa đăng nhập
Địa chỉ IP của bạn sẽ được hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào.

Bản mẫu:Danh sách quái thú STNH

Một thế giới nơi chỉ có đam mê, niềm vui và sắc màu...
Danh sách các thẻ quái thú có thể được thu phục thông qua cách thông thường
Tên Nguyên Tố Số Thành Tố Sức mạnh cộng thêm Phần thưởng
Ngay khi thu phục Vào ngày điểm danh
Bò Mất Ngủ Lửa Tập tin:He-lua.png +2 Không có +1 Tập tin:Sucmanh.png

(khi còn sở hữu)

Công Lửa Tập tin:He-lua.png +2
Dơi Mặt Trời Tập tin:He-lua.png +2
Kiến Lân Tinh Tập tin:He-lua.png +2
Sói Lửa Tập tin:He-lua.png +2
Tinh Linh Lửa Tập tin:He-lua.png +2
Báo Lửa Tập tin:He-lua.png +3
Cú Lửa Tập tin:He-lua.png +3
Rồng Ngủ Nướng Tập tin:He-lua.png

Tập tin:He-lua.png

+4
Phượng Hoàng Ngàn Tuổi Tập tin:He-lua.png

Tập tin:He-lua.png

+4
Cà Rem Kem Chuối Nước Tập tin:He-nuoc.png +2 +1 Tập tin:Baoboi.png +1 Tập tin:Baoboi.png
Nanh Trắng Tập tin:He-nuoc.png +2
Ngọc Trai Vui Vẻ Tập tin:He-nuoc.png +2
Sứa Điện Tập tin:He-nuoc.png +2
Tiên Tôm Tích Tập tin:He-nuoc.png +2
Tinh Linh Nước Tập tin:He-nuoc.png +2
Cá Chuồn Chuồn Tập tin:He-nuoc.png +3
Lạc Đà Chở Đảo Tập tin:He-nuoc.png +3
Gấu Gai Tập tin:He-nuoc.png

Tập tin:He-nuoc.png

+4
Chong Chóng Bà Tám Khí Tập tin:He-khi.png +2 +1 Tập tin:Chiencong.png +1 Tập tin:Chiencong.png
Heo Siêu Âm Tập tin:He-khi.png +2
Nấm Hát Hò Tập tin:He-khi.png +2
Ong Ồn Ào Tập tin:He-khi.png +2
Khói Xây Xẩm Tập tin:He-khi.png +2
Rồng Giá Rét Tập tin:He-khi.png +3
Tinh Linh Khí Tập tin:He-khi.png +3
Cây Đào Ngàn Tuổi Tập tin:He-khi.png

Tập tin:He-khi.png

+4
Tia Chớp Tập tin:He-khi.png

Tập tin:He-khi.png

+4
Cây Ăn Chay Đất Tập tin:He-dat.png +2 +1 Tập tin:Duiga.png +1 Tập tin:Duiga.png
Củ Cải Vui Vẻ Tập tin:He-dat.png +2
Gấu Mèo Măng Cụt Tập tin:He-dat.png +2
Sâu 3 Ngấn Tập tin:He-dat.png +2
Tắc kè Biến Hình Tập tin:He-dat.png +2
Cá Sấu Bụng Bự Tập tin:He-dat.png +3
Tinh Linh Đất Tập tin:He-dat.png +3
Rau Muống Lực Lưỡng Tập tin:He-dat.png

Tập tin:He-dat.png

+4
Rùa Ngủ Quên Tập tin:He-dat.png

Tập tin:He-dat.png

+4
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.