WLHMN:Ủng hộ

Từ Wiki Lớp Học Mật Ngữ

Well, bạn thấy đấy, ngoài mình và một bảo quản viên khác, Wiki Lớp Học Mật Ngữ hiện vẫn chưa nổi bật lắm, nhưng bạn có thể ủng hộ dự án của tụi mình bằng bất cứ cách nào cũng được...

Phương thức

Mà thực ra thì, tụi mình hiện hỗ trợ 2 phương thức:

Tình nguyện

Nếu bạn không có điều kiện tài chính hoặc không muốn ủng hộ cho tụi mình theo phương thức tài sản, bạn cũng có thể giới thiệu tụi mình, hoặc đóng góp thời gian của bạn với tụi mình bằng cách tạo tài khoản WikiTide và tham gia sửa đổi và mở rộng các trang trên wiki của tụi mình :0

Tài chính

Và với những người THỰC SỰ có điều kiện tài chính, bạn có thể ủng hộ chúng mình bằng các phương thức có sẵn bao gồm:

  • Chuyển tiền vào tài khoản songngunam tại ngân hàng Tiên Phong (TPBank);
    • Trong trường hợp này, bạn nên ghi rõ nội dung Ung ho Wiki Lop Hoc Mat Ngu boi <nickname của bạn>, hoặc mình sẽ phải liên hệ ngân hàng để hoàn trả lại số tiền bạn đã ủng hộ.
  • Mua cho tụi mình một (vài) cốc cà phê trên Ko-fi của tụi mình: https://ko-fi.com/wikilophocmatngu; hoặc
  • Mua thẻ cào và gửi thông tin thẻ cào tới fanpage của tụi mình tại https://facebook.com/wikilophocmatngu.

Mục đích sử dụng

Việc ủng hộ tài chính cho tụi mình sẽ cho phép tụi mình:

  • Gia hạn tên miền lophocmatngu.wiki hàng năm, với mục tiêu là $20.06 mỗi năm;
  • Tổ chức các minigame hoặc giveaway trong các sự kiện đặc biệt;
  • Thay mặt Wiki Lớp Học Mật Ngữ ủng hộ cho dự án WikiTide - dự án lưu trữ MediaWiki hoàn toàn miễn phí được cung cấp bởi WikiForge - hiện đang được sử dụng để lưu trữ wiki này.
  • Sử dụng số tiền cho các mục đích cải thiện nội dung trên wiki, bao gồm nhưng không giới hạn như việc xử lý hình ảnh, truy cập các nội dung giới hạn và tham gia các hoạt động trả phí do đội ngũ Lớp Học Mật Ngữ cung cấp nếu có-
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.