Thay đổi gần đây

Theo dõi các thay đổi gần đây nhất của wiki tại trang này.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua
Ẩn thành viên có tài khoản | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ | Hiện MNDb
Xem các thay đổi từ 08:24 ngày 10 tháng 12 năm 2023 trở về sau
   
 
Danh sách chữ viết tắt:
D
Sửa đổi trên MNDb
M
Sửa đổi này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 5 tháng 12 năm 2023

      16:59  Tập đặc biệt 5 khácsử +316 Pisces thảo luận đóng góp
      16:58  (Nhật trình chấp nhận phiên bản) [Pisces‎ (3×)]
      
16:58 Pisces thảo luận đóng góp set the upload from Tue, 05 Dec 2023 09:58:16 GMT as the approved revision for "Tập tin:Promo-Tập đặc biệt 5-2.jpg" ‎
      
16:58 Pisces thảo luận đóng góp set the upload from Tue, 05 Dec 2023 09:58:12 GMT as the approved revision for "Tập tin:Promo-Tập đặc biệt 5-1.jpg" ‎
      
16:56 Pisces thảo luận đóng góp set the upload from Tue, 05 Dec 2023 09:56:42 GMT as the approved revision for "Tập tin:Tập đặc biệt 5.jpg" ‎
      16:58  (Nhật trình tải lên) [Pisces‎ (3×)]
      
16:58 Pisces thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Promo-Tập đặc biệt 5-2.jpg(Tải lên tập tin dùng MsUpload)
      
16:58 Pisces thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Promo-Tập đặc biệt 5-1.jpg(Tải lên tập tin dùng MsUpload)
      
16:56 Pisces thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Tập đặc biệt 5.jpg(Tải lên tập tin dùng MsUpload)
 M    16:45  Ngày Tết sum vầy khácsử +853 Pisces thảo luận đóng góp (Tạo trang mới với nội dung “{{Chương truyện||Hình ảnh=|Loại=Series cơ bản|Ngày phát hành=2022-12-27|Phát hành trên=Tập đặc biệt 5|Số phần=1|Số trang=|Nhân vật chính=Song Ngư nam|Cơ bản=Đây là phần truyện được phát hành lần đầu trên ấn phẩm Tập đặc biệt 5 vào ngày 27/12/2022.|ND=Câu chuyện bắt đầu...|CS=* Trong chương truyện có một đoạn được fanpage chính thức của Lớp Học M…”) Thẻ: Soạn thảo trực quan
 M    16:39  Khi 12 chòm sao chúc Tết khácsử +372 Pisces thảo luận đóng góp (Tạo trang mới với nội dung “{{Chương truyện| |Hình ảnh= |Loại=Ngoại truyện |Ngày phát hành=2022-12-27 |Phát hành trên=Tập đặc biệt 5 |Số phần=1 |Số trang= |Nhân vật chính= |Cơ bản=Đây là phần ngoại truyện được phát hành lần đầu trên ấn phẩm Tập đặc biệt 5 vào ngày 27/12/2022. |ND=Câu chuyện bắt đầu... |CS= |IM= }}”)

ngày 4 tháng 12 năm 2023

      20:25  Bản mẫu:Trang chính‎‎ 2 thay đổi lịch sử −82 [Pisces‎ (2×)]
      
20:25 (hiện | trước) 0 Pisces thảo luận đóng góp
      
11:08 (hiện | trước) −82 Pisces thảo luận đóng góp
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.