Bật tắt bảng chọn
Bật tắt bảng chọn cá nhân
Chưa đăng nhập
Địa chỉ IP của bạn sẽ được hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào.

Sửa đổi Ấn phẩm: Tập 1 (Mini)

Một thế giới nơi chỉ có đam mê, niềm vui và sắc màu...

Bạn không được quyền sửa đổi trang này, vì lý do sau:

Địa chỉ IP của bạn nằm trong dải địa chỉ IP bị cấm tại tất cả các wiki.

Người cấm là ‪Metawiki>MirahezeGDPR 7d0d9955a879b561967e37f13c9e30c8‬. Lý do được đưa ra là Web host or open proxy. Contact cvt[at]miraheze.org if affected.

  • Lúc bắt đầu cấm: 14:15, ngày 11 tháng 3 năm 2023
  • Thời hạn cấm: 14:15, ngày 11 tháng 3 năm 2025

Bạn có thể liên lạc với ‪Metawiki>MirahezeGDPR 7d0d9955a879b561967e37f13c9e30c8‬ để thảo luận về vụ cấm này. Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng “Gửi thư cho người này” sau khi thiết lập một địa chỉ thư điện tử hợp lệ trong tùy chọn tài khoản và chỉ khi chưa cấm sử dụng tính năng này. Địa chỉ IP hiện tại của bạn là 3.235.182.206, và dải IP bị cấm là 3.235.0.0/16. Xin vui lòng bao gồm các chi tiết ở trên khi được hỏi về vụ cấm này.


Hình ảnh:

Nếu có thể, hãy tải lên rồi nhập thêm tên tập tin theo định dạng TÊN TRANG-ms.đuôi file chứa mặt sau của bìa ấn phẩm.

Loại ấn phẩm:

Loại ấn phẩm tương ứng với nó.

Phiên bản:

Kể từ sau ngày 16/2/2023, tính năng chọn phiên bản của truyện là điều bắt buộc... Thông tin thêm vui lòng xem WLHMN: Quy tắc viết bài

Ngày phát hành:

Chọn ngày phát hành chính thức của truyện, theo dữ liệu THỰC TẾ, chứ không phải theo thời gian do đội ngũ Lớp học Mật Ngữ cung cấp.

Số trang:

Nhập số trang nội dung của ấn phẩm, KHÔNG GỒM BÌA.

Kế trước:

Nếu ấn phẩm có tập liền trước, hãy điền tên trang của tập đó. Nếu Wiki Lớp học Mật Ngữ không có sẵn trang cho tập đó, hãy liên hệ với quản trị viên theo hướng dẫn ở Giới thiệu dự án.

Tiếp theo:

Nếu ấn phẩm có tập liền sau, hãy điền tên trang của tập đó. Nếu Wiki Lớp học Mật Ngữ không có sẵn trang cho tập đó, hãy liên hệ với quản trị viên theo hướng dẫn ở Giới thiệu dự án.

Thông tin cơ bản về ấn phẩm:
Mô tả thiết kế bìa:
Mục lục chương/phần truyện:
Thông tin quà tặng:
Thông tin cơ sở về ấn phẩm:
Thư viện hình ảnh:

Định dạng phải giống như sau: Tên tập tin {{!}} Mô tả, mỗi tập tin cách nhau một dòng.
Hủy bỏ
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.