Bật tắt bảng chọn
Bật tắt bảng chọn cá nhân
Chưa đăng nhập
Địa chỉ IP của bạn sẽ được hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào.

Bản mẫu:Permission/doc

Một thế giới nơi chỉ có đam mê, niềm vui và sắc màu...
Description
This template is used to mark images as being copyrighted, but the copyright holder has given permission for its use.
Syntax
Type {{permission}} on the image information page.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.