Bật tắt bảng chọn
Bật tắt bảng chọn cá nhân
Chưa đăng nhập
Địa chỉ IP của bạn sẽ được hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào.

Bản mẫu:Danh sách bảo bối STNH

Một thế giới nơi chỉ có đam mê, niềm vui và sắc màu...
Danh sách bảo bối trong Siêu Thú Ngân Hà
Tên Số lượng Thời điểm sử dụng Nội dung Ghi chú
Kính Cường Lực 5 Bất cứ lúc nào Huỷ bỏ tác dụng 1 lá bảo bối vừa dùng của người chơi khác
Bánh Mì La Liếm 4 Bất cứ lúc nào Khi có người chơi nhận được điểm chiến công từ thử thách hay sự kiện, bạn nhận ké 1 điểm
Gương Hoán Đổi 3 Trong lượt của bản thân Đổi 1 quái thú của bạn lấy 1 quái thú của người chơi khác
Miễn Phí Vào Cổng Trong lượt của bản thân Không cần bỏ đùi gà để bỏ vào hang chiến đấu
Găng Tay Đạo Chích Trong lượt của bản thân Lấy 1 bảo bối trên tay người chơi khác
Thẻ Mượn Thú Trong lượt của bản thân Khi chiến đấu, mượn 1 sức mạnh từ quái thú Lửa của người chơi khác Chỉ được dùng để cộng 1 sức mạnh từ 1 quái thú Lửa mỗi lần dùng.
Yoyo Thôi Miên 2 Trong lượt của bản thân Chôm chỉa 1 thẻ quái thú của người chơi khác
Bùa Sai Khiến Trong lượt của bản thân Yêu cầu 1 người chơi khác chiến đấu với quái thú cùng bạn. Khi thắng chỉ mình bạn nhận thưởng
Nước Thanh Tẩy Trong lượt của bản thân Không cần chiến đấu. Bạn bỏ 1 vào hang đổi 1 quái thú của bạn lấy quái thú trên hang đó. Sau đó nhận điểm chiến công chinh phục
  • Không nhận thưởng từ quái thú.
  • Bảo bối Gối Ru Ngủ không có tác dụng với bạn khi dùng bảo bối Nước Thanh Tẩy.
Gối Ru Ngủ Bất cứ lúc nào Ru ngủ người chơi khác khiến họ không được dùng thêm quái thú và bảo bối khi chiến đấu trong hang Chỉ áp dụng với hang Quái Thú.
Đùi Gà Thuần Chủng Bất cứ lúc nào Khi có người chơi khác nhận được quái thú từ thử thách hay sự kiện
Kính Mắt Thờ Ơ Bất cứ lúc nào Bạn không bị ảnh hương bởi sự kiện
Sách Khai Sáng Bất cứ lúc nào Hồi phục kĩ năng nhân vật của bạn
Bùa Số 1/2/3/4/5/6 6 ( mỗi loại 1 lá) Bất cứ lúc nào Biến xí ngầu thành số 1/2/3/4/5 hoặc 6 ( tuy lá)
Chổi Xí Xoá 1 Bất cứ lúc nào Huỷ 1 thẻ quái thú của người chơi khác
Vitamin Siêu Cấp Bất cứ lúc nào Đổ xí ngầu cộng thêm sức mạnh cho 1 người chơi đang chiến đấu. NẾU THẮNG bạn cũng sẽ nhận được điểm chiến công như họ Nếu bạn giúp người chơi thắng quái thú Khí thì bạn cũng được nhận 1Tập tin:Chiencong.png
Trượng 2-1 Trong lượt của bản thân Khi chiến đấu. Bạn đổ xí ngầu ra số 1 hoặc 2 là bạn thắng. BẤT KỂ CHÊNH LỆCH SỨC MẠNH.
Khiên 4-3 Trong lượt của bản thân Khi chiến đấu. Bạn đổ xí ngầu ra số 3 hoặc 4 là bạn thắng.
Kiếm 6-5 Trong lượt của bản thân Khi chiến đấu. Bạn đổ xí ngầu ra số 5 hoặc 6 là bạn thắng.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.